email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Informace odjinud

  1 2 3   
[1 - 20] z 44
Při přípravě rozpočtu se zohlední nárůst výdajů na školství
26.04.2017 | MŠMT | 

Praha 24. dubna 2017 – Při přípravě státního rozpočtu a střednědobého výhledu bude zohledněn nárůst výdajů na školství. Vláda to dnes uložila Ministerstvu financí v souvislosti s doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny z prosince loňského roku, které podporuje postupné navyšování financí na regionálního školství.
 

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech
23.03.2017 | MŠMT

Odbor strategie a evropských záležitostí MŠMT zpracovává newsletter k evropským záležitostem. Budeme se snažit pravidelně vám tento dokument formou odkazu zprostředkovávat.
 

Poslanci schválili změny financování pro školy
19.01.2017 | MŠMT | 

Praha, 18. ledna 2017 - Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu školského zákona, která mění financování regionálního školství. Pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy garantovat finanční pokrytí vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanoveným...
 

Školští pracovníci dostanou přidáno už od září
25.08.2016 | MŠMT | 

Praha, 24. srpna 2016 - Vláda na svém dnešním zasedání schválila změnu tarifních tabulek. Díky ní dostanou školští pracovníci přidáno už od září. Učitelům se tarif zvedne o šest procent a nepedagogickým pracovníkům o čtyři procenta.
 

Ministryně podporuje zvýšení platů pedagogů o 10 procent
11.05.2016 | MŠMT | 

V Praze, 10. května 2016 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová podporuje požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na desetiprocentní zvýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2017. K záměru ministryně se připojili také zástupci školských asociací.
 

Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání
26.04.2016 | MŠMT | 

Praha, 26. dubna 2016 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod vedením ministryně Kateřiny Valachové úzce diskutuje školská témata s důležitými aktéry. Ministryně se s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv po několika jednáních shodla na tom, že společné vzdělávání neznamená žádnou...
 

Poslanci schválili novelu školského zákona
09.03.2016 | MŠMT | 

Praha, 9. března 2016 – Poslanci dnes schválili novelu školského zákona, která mimo jiné zavádí rok povinného předškolního vzdělávání a upravuje nárok na místo v mateřské škole. Dále určuje povinné zkoušky společné části maturity a nastavuje systém přijímacího řízení na střední školy s maturitou.
 

Ministryně Valachová představila priority pro rok 2016
14.01.2016 | MŠMT | 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na první letošní tiskové konferenci představila priority úřadu pro rok 2016. K aktuálním tématům se vyjádřili také náměstci ministryně.
 

Učitelé budou mít smlouvu minimálně na 12 měsíců
30.09.2015 | MŠMT | 

Praha, 30. září 2015 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila ve třetím čtení novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí minimální délku trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, a to na dobu nejméně 12 měsíců.
 

Společné vzdělávání neznamená rušení škol
23.09.2015 | MŠMT | 

Praha, 22. září 2015 – Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu. Vhodným řešením je možnost úpravy vzdělávacích výstupů...
 

Stanovisko k možnosti pokračování ve studiu studentů UJAK
23.09.2015 | MŠMT | 

Stanovisko k možnosti pokračování ve studiu za účelem získání kvalifikace pedagogického pracovníka při skončení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu na vysoké škole v souvislosti se situací na Univerzitě Jana Amose Komenského
 

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání
07.09.2015 | MŠMT | 

DoporučujemeSituační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).
 

Pilot přijímacích zkoušek proběhl bez problémů
22.04.2015 | MŠMT | 

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 proběhlo na 630 školách v celkem 13 krajích České republiky pilotní ověřování přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů. Pilotní ověřování proběhlo bez větších organizačních problémů a výsledky jednotných testů uchazečů byly středním školám poskytnuty v předem stanoveném termínu...
 

Pedagogům se otevírá možnost dalšího vzdělávání
09.03.2015 | MŠMT | 

DoporučujemePraha, 25. února 2015 - Od konce ledna 2015 mají pedagogičtí pracovníci odborných předmětů a odborného výcviku středních škol možnost dalšího vzdělávání v rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, jenž zprostředkovává stáže skupinám lidí ohrožených na pracovním trhu. Nově teď nabízí i šablony ušité na míru právě...
 

Program Excelence umožní pedagogům získat i desítky tisíc korun ke svému platu
12.11.2014 | MŠMT | 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo již pátý ročník rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol 2015. Cílem tohoto programu je podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče pedagogů o talentované středoškolské žáky.
 

Novela zákona o pedagogických pracovnících a její metodický výklad
06.11.2014 | MŠMT | 

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 197/2014 Sb. vyhlášena novela zákona o pedagogických pracovnících, která pro vymezené případy upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly. Novela nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. MŠMT...
 

Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2013
20.10.2014 | MŠMT | 

Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace.
 

Učitelům se výrazně zvýší plat již od letošního roku!
22.09.2014 | MŠMT | 

Vláda na svém dnešním zasedání navýšila rozpočet ministerstva školství o 465 milionů korun, které budou využity na platy pedagogů, a to již od listopadu tohoto roku.
 

MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol
17.09.2014 | MŠMT | 

Praha, 16. září 2014 - Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.
 

České školství v mezinárodním srovnání
10.09.2014 | MŠMT | 

Publikace České školství v mezinárodním srovnání – Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance obsahuje výběr nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných indikátorů z ročenky školství OECD Education at a Glance.
 

  1 2 3   
[1 - 20] z 44

Rychlá navigace