email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Hlavní dokumenty


Hlavní svazové dokumenty

 IDatum Název dokumentu
25.01.2017Organizační řád 2017
AKTUALIZOVÁNO 2. 12. 2016 – Předsednictvo ČMOS PŠ 2. 12. 2016 schválilo změnu OŘ: prodloužení doby trvání členství v odborovém svazu jako jedné z podmínek poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem. Účinnost od dne vydání v Týdeníku Školství, tj. 25. 1. 2017.
30.11.2015      Přílohy OŘ
      Všechny přílohy OŘ ve formátu PDF. Samostatné (jednotlivé) přílohy jsou součástí zazipovaného souboru níže (viditelné a dostupné jen v Intranetu)! Nově vznikající organizace naleznou potřebné formuláře k vyplnění v rubrice KE STAŽENÍ/Proč do odborů. Aktualizovaná hlavička v přílohách dne 26. 5. 2016.
19.05.2016Finanční řád ČMOS PŠ
Finanční řád ve znění usnesení Předsednictva z 19. 5. 2016.
18.06.2015Program ČMOS PŠ a dlouhodobé cíle sekcí pro léta 2015-2019
18.06.2015Stanovy ČMOS PŠ schválené VII. sjezdem
18.06.2015Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ
26.03.2015Zpráva o činnosti ČMOS PŠ v letech 2011-2015
Zpráva o činnosti ČMOS PŠ předkládaná delegátům VII. sjezdu ČMOS PŠ.
12.04.2013Rozhodnutí předsedy ČMOS PŠ
Rozhodnutí předsedy ČMOS PŠ č. 1/2013 - podklady pro poskytování právní pomoci členům ČMOS PŠ.
18.01.2013Memorandum „České školství – co chceme“
Otevřený materiál hlavních tezí ke zlepšení českého školství schválený Předsednictvem ČMOS PŠ. Materiál doplněn o komentáře.
19.04.2012České školství - co chceme
Otevřený materiál hlavních tezí ke zlepšení českého školství schválený Předsednictvem ČMOS PŠ.
18.08.2011Zpráva o činnosti ČMOS PŠ
Zpráva o činnosti ČMOS PŠ od V. sjezdu

Přihlášky a formuláře

 IDatum Název dokumentu
02.12.2011Hlášenka o připojení se ke stávce
Hlášenka o připojení se k výstražné stávce 7. 12. 2011 (KROS)
03.11.2011Přihláška k členství ČMOS PŠ
Příloha č. 1 OŘ
24.08.2011Formulář k zápisu do elektronické evidence ČMOS PŠ
24.08.2011Přihláška k individuálnímu členství v ČMOS PŠ
Příloha č. 2 OŘ
23.08.2011Potvrzení odborové organizace
Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob

Petice a výzvy

 IDatum Název dokumentu
25.04.2016Graf #KonecLevnychUcitelu
25.04.2016Tabulka #KonecLevnychUcitelu
06.05.2015Petice ASPČR
Asociace speciálních pedagogů České republiky vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady.
06.05.2015      Společné prohlášení
      SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady.
25.11.2012Podpora štrajku OZPŠaV 26.11:2012
07.10.2012Tisková zpráva HA
Pomoze svému divadlu, turné Za záchranu vzdělanosti a kultury
04.10.2012Prohlášení organizátorů turné
Prohlášení organizátorů turné Za záchranu školství, vzdělanosti a kultury.
30.08.2012text petice k turné Za záchranu...
text petice k turné Za záchranu školství, vzdělanosti a kultury... podpisové archy k petici jsou dostupné v této kategorii pouze přihlášeným do Intranetu!
25.05.2012Prohlášení Českomoravského odborového svazu pracovníků škols
prohlášení schváleno na mimořádném jednání Předsednictva ČMOS PŠ
19.04.2012Podpora stávkové pohotovosti OZPŠaV
14.04.2012Otevřený dopis vládě ČR
21.03.2012Podpora stávkové pohotovosti OS SOO
02.12.2011Dopis ředitelům škol k výstražné stávce 7. 12. 2011
02.12.2011Plakát výstražná stávka
02.12.2011Výzva k výstražné stávce 7. 12. 2011
03.10.2011Petice ProAlt – měsíc neústupnosti
Petice za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu.
13.10.2011      Demonstrace 22. října
      Plakát k demonstraci konané na Nám. Republiky 22. 10. 2011 ve formátu PDF.
24.08.2011Petice pro PČR
ČMOS PŠ 15. 3. 2011 vyhlásil Petiční akci za sjednocení tabulek pro pedagogické pracovníky. Cílem petice je dosáhnout zrušení přílohy č. 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., která platí i pro kvalifikované pedagogické pracovníky, u nichž se nepožaduje pro výkon práce získání vysokoškolského vzdělání. Důležité je, aby byly podepsané oba petiční archy (vládě ČR i Parlamentu). Pro projednávání petiční akce jsou rozhodující originály podpisů, proto Vás žádáme o dvojí podpis. Podepsané petiční archy zasílejte průběžně. Termín ukončení akce je 30. 5. 2011.
24.08.2011Petice pro vládu
ČMOS PŠ 15. 3. 2011 vyhlásil Petiční akci za sjednocení tabulek pro pedagogické pracovníky. Cílem petice je dosáhnout zrušení přílohy č. 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., která platí i pro kvalifikované pedagogické pracovníky, u nichž se nepožaduje pro výkon práce získání vysokoškolského vzdělání. Důležité je, aby byly podepsané oba petiční archy (vládě ČR i Parlamentu). Pro projednávání petiční akce jsou rozhodující originály podpisů, proto Vás žádáme o dvojí podpis. Podepsané petiční archy zasílejte průběžně. Termín ukončení akce je 30. 5. 2011.

Metodické pokyny

 IDatum Název dokumentu
04.06.2015AKTUALIZOVÁNO! Metodický pokyn
Registrace pobočných organizací ČMOS PŠ - AKTUALIZOVÁNO ČERVEN 2015! Týká se nejen nově zakládaných organizací, ale rovněž dříve založených ZO, které nebyly dosud registrovány a tedy nemají přidělené IČ. Z přiložených dvou evidenčních listů vyberte ten, který používáte ve vašem regionu. Není třeba na sekretariát zasílat vyplněné oba dva.
04.06.2015      OZNÁMENÍ O VZNIKU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
      Příloha metodického pokynu k registraci do spolkového rejtříku – vznik organizace.
04.06.2015      OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V ZÁKLADNÍ ORGANIZACI
      Příloha metodického pokynu k registraci do spolkového rejtříku – všechny typy změn u organizací (vytiskněte si pouze stránku o změně určené pro váš konkrétní případ).
04.06.2015      Usnesení ustanovující schůze
      VZOROROVÉ usnesení z ustanovující schůze ZOOS.
04.06.2015      ZOOS – evidenční list
      Evidenční list ZOOS bez záznamu výběru čl. příspěvků.
06.04.2016           VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ – evidenční list
           Evidenční list (tabulka) se záznamem výběru členských příspěvků v organizaci: pro elektronické vyplnění s automatickými součty „PŘÍLOHA Č. 3, STR. 2B TAB ELEKTRONICKY“!
04.06.2015      ZRUŠENÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE S LIKVIDACÍ
      Příloha metodického pokynu k registraci do spolkového rejtříku – zánik organizace s likvidací.
14.02.2014Právní postavení odborových organizací po 1. 1. 2014
Přijetí nového občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2014); a vliv této nové právní úpravy na právní postavení a povinnosti odborových organizací.
06.02.2014Vzorová kolektivní smlouva 2014
Vzorová kolektivní smlouva vypracovaná v rámci vzájemných vztahů MŠMT a ČMOS PŠ k 23. 1. 2014.
06.02.2014      Preambule – Vzor kolektivní smlouvy
02.12.2011Právní výklad stávky
Aktualizováno 2. 12. 2011

Členské příspěvky

 IDatum Název dokumentu
12.01.2017Potvrzení odborové organizace
Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob.
01.01.2017Výše členských příspěvků platná od 1. 1. 2017
Stanovení výše odvodu členských příspěvků členů ČMOS PŠ od 1. 1. 2017!
20.01.2017      Příloha š. 3 OŘ – tabulka ELEKTRONICKY
      Tabulka v Excelu, která automaticky počítá odvody členských příspěvků. Lze využít pro vyúčtování odvodů čl. příspěvků!
01.01.2016Výše členských příspěvků platná od 1. 1. 2016
AKTUALIZOVÁNO: Stanovení výše odvodu členských příspěvků členů ČMOS PŠ od 1. 1. 2016!
19.08.2015Informace
Informace ke způsobu výběru odborových členských příspěvků srážkami z platu (právní stav k 12. 6. 2015).

Proč do odborů

 IDatum Název dokumentu
20.06.2014Jak založit odborovou organizaci
Doporučený postup pro zájemce o založení základní organizace (aktualizováno 2014).
04.11.2015      Příloha č. 1 OŘ – přihláška
04.11.2015      Příloha č. 15 OŘ – vzory razítek
04.11.2015      Příloha č. 3 OŘ – evidenční list ZOOS
06.04.2016           Příloha č. 3 OŘ – el. ZOOS str. 3
           Jmenný seznam členů ZOOS.
04.11.2015      Příloha č. 4 OŘ – oznámení vzniku ZOOS
04.11.2015      Příloha č. 6 OŘ – protokol o volbě předsedy ZOOS
19.06.2014Právní postavení odborových organizací po 1. 1. 2014
Přijetí nového občanského zákoníku a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2014); a vliv této nové právní úpravy na právní postavení a povinnosti odborových organizací.
24.08.2011ČMOS PŠ se představuje
24.08.2011Proč být odborově organizován
24.08.2011Strategie stabilizace členské základny a získávání nových čl