email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Ke stažení (download)


Legislativa

 IDatum Název
03.09.2015Akční plán
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018
02.12.2014Teze vyhlášky
Teze vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění předkládaného návrhu novely
01.02.2013Základní právní předpisy (odborová působnost)
Základní právní předpisy vztahující se k působení odborů.
01.02.2013Základní právní předpisy (regionální školství)
Základní právní předpisy vztahující se k regionálnímu školství.
06.09.2012Základní právní předpisy
Základní právní předpisy upravující pracovněprávní vztahy.

FKSP

 IDatum Název
01.09.2011114/2002 Sb. VYHLÁŠKA
VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb

BOZP

 IDatum Název
21.07.2014Předpisy BOZP
Přehled právních předpisů BOZP k 1. 8. 2014
03.09.2013Souhrn materiálů
Souhrn materiálů k BOZP (především pracovnělékařské služby) prezentované na školení předsedů oblastních rad 29. 8. 2013 – komprimovaný soubor ZIP.

ČMVZ

 IDatum Název
04.09.2014Nabídka vzdělávacího programu
Studium pro ředitele škol a školských zařízení FS I
24.05.2012Alternativní metody Brno 4.6.2012
24.05.2012Daňové poradenství
24.05.2012Prevence násilí na pracovišti
24.05.2012Stížnosti a jejich řešení Brno 18.6.2012
24.05.2012Syndrom vyhoření, preventivní metody
26.04.2012Aktuální školská legislativa v MŠ
Přihláška
16.04.2012Integrace žáků a aktuální školská legislativa na ZUŠ (Brno)
16.04.2012Integrace žáků a aktuální školská legislativa na ZUŠ (Praha)
19.02.2012Nedostatky pedagogické dokumentace
Nedostatky pedagogické dokumentace z pohledu ČŠI (Brno).
12.01.2012Aktuální školaská legislativa a pedagogická dokumentace
Cílem semináře je seznámení účastníků semináře se základní legislativou týkající se základního a středního vzdělávání, seznámení s pedagogickou dokumentací, připravovanými aktuálními změnami legislativy zejména změny v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72 a č. 73, vzdělávání dětí a žáků se SVP.
08.11.2011Stížnosti a jejich řešení Brno
Cílem semináře je seznámení účastníků semináře s základními legislativními pravidly pro šetření stížností, seznámení se způsoby šetření stížností ČŠI, analýza stížností na některých konkrétních ukázkách.
20.10.2011Aktuální školská legislativa a pedagogická dokumentace
Cílem semináře je seznámení účastníků semináře se základní legislativou týkající se základního a středního vzdělávání - Brno.
20.10.2011Pedagogická dokumentace – nejčastější nedostatky z pohledu ČŠI
Cílem semináře je seznámení účastníků semináře se základní pedagogickou dokumentací, s jejími nejčastějšími nedostatky podle aktuálních závěrů české školní inspekce.
15.09.2011Aktuální školská legislativa
přihláška na seminář

EXOD

 IDatum Název
08.02.2017EXOD na Slovensku 2017
Podujatia EXOD (exkurzno-vzdelávacie základně - EVZ) organizuje OZ PŠaV na Slovensku. Přihláška jako samostatný dokumet ve formátu .doc ke stažení níže!
08.02.2017      Přihláška na základnu EXOD na Slovensku (OZPŠaV)
      Přihláška na základnu EXOD 2016 pořádanou kolegy z OZPŠaV na Slovensku.
23.01.2017EXOD 2017 – nabídka základen
64. ročník exkurzních základen a zájezdů – seznam základen ke stažení ve formátu PDF. Na konci dokumentu naleznete též přihlášku účastníka. Přihláška je ke stažení níže také samostatně ve formátu doc. AKTUALIZACE 8. 2. 2017
26.01.2016      Přihláška účastníka na EXOD
      Přihláška ve formátu doc k vyplnění.
02.12.2016Zpráva o činnosti EXOD v roce 2016
Zprávu vypracoval Ing. Jan Beran, předseda komise EXOD při ČMOS PŠ.
02.12.2016      Přehled celostátních základen EXOD 2016
      příloha zprávy o činnosti EXOD 2016
27.01.2014Zpráva o činnosti EXOD v roce 2013
zprávu vypracoval Ing. Jan Beran předseda komise EXOD při ČMOS PŠ
27.01.2014      Přehled celostátních základen EXOD 2013
      příloha zprávy o činnosti EXOD 2013
17.10.2013Zápis z aktivu EXOD 2013
ZÁPIS z jednání aktivu vedoucích celostátních základen EXOD v Praze ve dnech 11. – 13. 10. 2013.
19.06.2013Almanach EXOD 60 let
24.01.2013Zpráva o činnosti EXOD v roce 2012
zprávu vypracoval Ing. Jan Beran předseda komise EXOD při ČMOS PŠ
24.01.2013      Přehled celostátních základen EXOD 2012
      příloha zprávy o činnosti EXOD 2012
20.01.2012Směrnice EXOD
Všechny celostátní akce EXOD, které připravuje především pro své členy a jejich rodinné příslušníky Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ( dále jen ČMOS PŠ), jsou od roku 1995 kryty ochrannou známkou s logem EXOD, registrova-nou Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 193759 dne 16. 1. 1995.
26.01.2015      Hodnocení základny
      AKTUALIZOVÁNO 26. 1. 2015. Hodnocení celostátní exkurzní základny (turnusu) číslo...
26.01.2015      Vyúčtování
      AKTUALIZOVÁNO 26. 1. 2015. Rozpočet a vyúčtování nákladů základny EXOD.
19.01.2012      Přihláška základny EXOD
18.01.2012      Dohoda o provedení práce
      Dohoda o provedení práce EXOD ČMOS PŠ a Zúčtování odměny dle dohody o provedení práce (AKTUALIZOVÁNO).
17.01.2012      Faktura
      Faktura pro EXOD základny
15.01.2012      Výkazy
      Účetní závěrka a přehled o příjmech a výdajích

Právní výklady

 IDatum Název
06.04.2017Právní pomocník
Právní postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích – zpracováno jako dokument se členěním a odkazy.
21.02.2017Právní postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích
Aktualizované vydání zpracované 21. 2. 2017. Následující text podává přehled účasti odborů v pracovněprávních vztazích tak, jak je uvedena v pracovněprávních předpisech, školském zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících.
08.03.2013Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
08.03.2013      Dopis náměstka J. Fryče k právnímu výkladu § 23 zákona č. 562/2004 Sb.
      Dopis náměstka J. Fryče k právnímu výkladu § 23 zákona o pedagogickcýh pracovnících zaslaný předsedovi ČMOS PŠ F. Dobšíkovi.
01.09.2011Uvolňování zaměstnanců pro výkon funkce
Uvolňování zaměstnanců pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace k plnění úkolů zástupce zaměstnanců, pro výkon jiné odborové činnosti a pro účast na školení pořádaném odborovou organizací
24.08.2011Úhrada péče
Rozhodování o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezletilým osobám v zařízeních od 1. ledna 2007
24.08.2011Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Omezuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů využívání možností daných zákoníkem práce? výklad Ministerstva financí ČR

Profesní sekce

 IDatum Název
10.05.2017Usnesení republikové konference
Usnesení republikové konference profesní sekce předškolního vzdělávání 22. 3. 2017.
04.05.2017Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce ŠVVZ 28. 4. 2017.
10.10.2016Usnesení z volební konference sekce mladých
Usnesení z republikové volební konference sekce mladých konané v Praze dne 23. 9. 2016.
22.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce ŠVVZ 22. 1. 2016.
21.01.2016Prohlášení RK VP a PŘO
Prohlášení republiková volební konference profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ k tzv. spoplečnému vzdělávání (15. 1. 2016).
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce předškolního vzdělávání 20. 1. 2016.
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce základního školství 14. 1. 2016.
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce středního školství 8. 1. 2016.
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce vedouích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací 15. 1. 2016. Včetně prohlášení RK.
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení volební konference sekce seniorů 19. 11. 2016.
21.01.2016Usnesení republikové konference
Usnesení republikové volební konference profesní sekce nepedagogických pracovníků 21. 1. 2016.
23.01.2015Usnesení volební konference sekce SŠ
Usnesení republikové volební konference profesní sekce středního školství 23. 1. 2015.
22.01.2015Usnesení volební konference sekce NP
Usnesení republikové volební konference profesní sekce nepedagogických pracovníků 22. 1. 2015.
21.01.2015Usnesení volební konference sekce ŠVVZ
Usnesení republikové volební konference profesní sekce školských výchovně vzdělávacích zařízení 16. 1. 2015.
15.01.2015Usnesení volební konference sekce PV
Usnesení republikové volební konference profesní sekce předškolního vzdělávání 14. 1. 2015.
15.01.2015Usnesení volební konference sekce ZŠ
Usnesení republikové volební konference profesní sekce základního školství 9. 1. 2015.
15.12.2014Usnesení volební konference sekce VP a PŘO
Usnesení republikové volební konference profesní sekce vedoucí pracovníci a pracovníci přímo řízených organizací ze dne 5. 12. 2014.
27.11.2014Usnesení volební konference sekce seniorů
Usnesení volební konference 25. 11. 2014.
25.04.2014Usnesení republikové konference profesní sekce SŠ
Usnesení z konference sekce středního školství 4. 4. 2014
30.01.2014Usnesení republikové konference sekce ŠVVZ
Usnesení republikové konference profesní sekce školských výchovně vzdělávacích zařízení z 24. 1. 2014.
23.01.2014Usnesení RV SŠ
Usnesení z jednání rozšířeného republikového výboru profesní sekce střední školství z 10. 1. 2014.
02.05.2013Usnesení volební konference profesní sekce NP
Usnesení z konference sekce nepedagogických pracovníků dne 29. 4. 2013.
02.05.2013Usnesení volební konference profesní sekce SŠ
Usnesení z konference sekce středního školství 26. 4. 2013.
02.05.2013Usnesení volební konference profesní sekce VP a PŘO
Usnesení z konference profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací dne 30. 4. 2013.
25.04.2013Usnesení volební konference sekce seniorů
Usnesení z volební konference 15. 4. 2013.
15.04.2013Usnesení volební konference profesní sekce ŠVVZ
Usnesení volební konference z 12. 4. 2013 - profesní sekce školských výchovně vzdělávacích zařízení.
11.04.2013Usnesení volební konference profesní sekce PV
Usnesení volební konference z 10. 4. 2013 - profesní sekce předškolního vzdělávání.
07.04.2013Usnesení volební konference profesní sekce ZŠ
Usnesení volební konference ze 4. 4. 2013 - profesní sekce základní školství.
20.02.2012Usnesení z konference
Republiková konference profesní sekce základního školství ČMOS PŠ v Praze dne 6. 1. 2012
23.11.2011Stanovisko sekce VP a PŘO
Stanovisko sekce vedoucích pracovníků k předloženému materiálu MŠMT ČR “Koncepční záměr reformy financování regionálního školství“
24.10.2011Pozvánka Workshop BIDI
Pozvánka na WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU BIDI – téma: Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství
05.10.2011Dlouhodobé cíle profesní sekce VP a PŘO
Dlouhodobé cíle profesní sekce vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací (program ČMOS PŠ 2011-2015)
29.08.2011Anketa pro ZŠ
Vyhodnocení ankety pro základní školy z roku 2010.
29.08.2011Program ŠVVZ
Program sekce Školská výchovně vzdělávací zařízení na léta 2011-2015.
29.08.2011Prohlášení
Prohlášení účastníků republikové konference sekce provozních a správních zaměstnanců ČMOS PŠ 13. 9. 2010
29.08.2011Usnesení RK
Usnesení z republikové konference profesní sekce provozních a správních zaměstnanců ČMOS PŠ 19.4.2011
29.08.2011Usnesení RVK ŠVVZ
Usnesení volební republikové konference profesní sekce školských výchovně vzdělávacích zařízení ČMOS PŠ ze 14. 1. 2011
29.08.2011Usnesení výboru a petice
Usnesení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR k problematice neped. pracovníků a jejich odměňování

Jiné

 IDatum Název
29.06.2017Soubor pedagogicko-organizačních informací
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
08.06.2017Profese učitele v Evropě
Český překlad studie Eurydice - Profese učitele v Evropě: Praxe, názory a přístupy.
05.04.2017Materiály prezentované na seminářích předsedů ZOOS
Námitkovník, aktivity svazu, benifity členství, pojištění N3D a právní pomocník postavení odborových organizací – materiály prezentované na seminářích pro předsedy ZOOS. Vše na jednom místě (zabaleno v ZIP).
27.03.2017Plakát Ámos - Konec Levných Učitelů
23.03.2017Námitkovník
Námitkovník je metodickou pomůckou pro všechny odboráře, kteří mají zájem aktivně se podílet na oslovování potenciálních členů odborů. Klade si za cíl pomoci reagovat na námitky, se kterými se můžete setkat. Je materiálem zejména inspirativním. (Vytiskněte si jako brožuru).
03.11.2016Deklarace ČMOS PŠ
Deklarace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na podporu zkvalitňování podmínek a úrovně vzdělávání v České republice (30. 9. 2016 – Konference k Chartě učitelů)
21.10.2016Pozvánka na konferenci
Pozvánka na 4. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016“
21.10.2016Přihláška na konferenci
Přihláška na 4. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016“
18.04.2016Podpora ČMOS PŠ
18.04.2016Výzva k protestu OZ PŠaV
14.10.2015Prezentace ke konferenci „70 let školních jídelen“
Sbalený soubor prezentací (ZIP) k mezinárodní konferenci „70 let školních jídelen“ konané v Praze 12. a 13. října 2015. Bez prezentací zřizovatelů a jídelen!
12.03.2015Závěrečná konference IPn Kariérní systém
Leták KS - grafické schéma kariérního systému učitelů.
12.03.2015      Hodnocení kvality
      Hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérním systému
12.03.2015      Kariérní systém - informační brožura
12.03.2015      Kariérní systém učitelů - metodická příručka pro ředitele škol
12.03.2015      Kariérní systému učitelů - metodická příručka pro učitele
12.03.2015      Metodika pro ředitele
      Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů
12.03.2015      Metodika pro učitele
      Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému
22.10.2014Aktivity ČMOS PŠ v letech 2013 a 2014
09.10.2014Předplatné sondyrevue
Předplatné sondyrevue na rok 2015.
16.04.2014Prezentace Jonášová
prezentace ze semináře ke KS
16.04.2014Prezentace Jurečka
prezentace ze semináře ke KS
16.04.2014Prezentace Kuhn
prezentace ze semináře ke KS
16.04.2014Prezentace Miklová
prezentace ze semináře ke KS
11.04.2014Prezentace KS na Slovensku
24.02.2014Nabídka pronájmu chatky na Sycheráku
02.04.2013Usnesení Senátu PČR č. 145
Usnesení k petici za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání.
25.10.2012Dopis k Petici za zachování praktických škol
dopis předsedy ČMOS PŠ F. Dobšíka
08.10.2012Plakát Zlatý Ámos 2012/2013
14.09.2012prezentace portálu OdboryPlus
14.09.2012      plakát soutěže portálu Odbory Plus
14.09.2012      Pravidla soutěže portálu OdboryPlus.cz
14.09.2012      soutěžní formulář portálu Odbory Plus
25.05.2012Plakát Protestní tristening
19.04.2012Prezentace prof. Štecha
Prezentace prof. PhDr. S. Štecha, CSc. na konferenci „České školství – co chceme“ - ke stažení se svolením autora.
28.12.2011Dopad psychosociálních rizik na učitele v jejich zaměstnání v rámci zemí EU
listopad 2011

E-Zpravodaj

 IDatum Název
20.07.2017E-Zpravodaj č. 7
29.06.2017E-Zpravodaj č. 6
15.06.2017E-Zpravodaj č. 5
31.05.2017E-Zpravodaj č. 4
03.05.2017E-Zpravodaj č. 3
19.04.2017E-Zpravodaj č. 2
28.03.2017E-Zpravodaj č. 1