email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200
08.02.2017 | ČMOS PŠ | EXOD | autor: Mgr. E. Šašková | Přečteno: 635x | Tisk

EXOD – Slovensko 2017

Přinášíme nabídku EXOD slovenských kolegů pro rok 2017. V článku se dočtete základní informace a na jeho konci nalezente seznam základen ke stažení. Přihlášku na EXOD na Slovensku můžete stánhout v rubrice Ke stažení/EXOD.

EXOD 2017 – 64. ročník

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva, s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí,  rozvíjania rôznych záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti  s kolegami z iných štátov, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov.  Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci, ich rodinní príslušníci aj iní záujemcovia. Program a tematické zameranie exkurzno-vzdelávacích podujatí sa každoročne aktualizuje.

E X K U R Z N O  –  V Z D E L Á V A C I E    Z Á K L A D N E   (EVZ) na Slovensku organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Uzávierka  prihlášok je 15.5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku. Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb. Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku. Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.

Úhrada - pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou. 

Ak  sa z vážnych príčin  nemôžete EVZ  zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby pomôžte nájsť náhradníka.

Účastníkom EVZ želáme, aby si doniesli nielen krásne spomienky, ale aby ich pobyt na exkurzno-vzdelávacích základniach obohatil o nové  poznatky a skúsenosti, ktoré potom využijú pri výučbe svojich žiakov.


Seznam základen ke stažení zde.
Přihláška ke stažení
zde.
Oba dokumenty naleznete v rubrice
Ke stažení/Exod.

Do systému vložil: Pečenka Petr

  Foto k článku

  Další články z rubriky: ČMOS PŠ

  Datum TitulekPodrubrika     
  28.03.2017 Den učitelů - významný den v kalendáři ČRCentrální    
  23.03.2017Zpráva Komise EU o ČRMezinárodní   
  22.03.2017 Neobsazené základny EXOD 2017EXOD    
  22.03.2017 ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOSCentrální    
  22.03.2017 Týdeník Školství č. 12Týdeník Školství   
  15.03.2017 Týdeník Školství č. 11Týdeník Školství   
  08.03.2017 Týdeník Školství č. 10Týdeník Školství   
  01.03.2017 Brífink ČMOS PŠ#KonecLevnychUcitelu   
  01.03.2017 Týdeník Školství č. 9Týdeník Školství   
  01.03.2017 Propagační předměty ke kampani #KonecLevnychUcitelu#KonecLevnychUcitelu    
  22.02.2017 Týdeník Školství č. 8Týdeník Školství   
  18.02.2017 Školská tripartita nejen o nepedagogických pracovnících Centrální    
  15.02.2017 Týdeník Školství č. 7Týdeník Školství   
  08.02.2017 EXOD – Slovensko 2017EXOD    
  08.02.2017 Týdeník Školství č. 6Týdeník Školství   
  31.01.2017 Mezinárodní podpora, kterou ČMOS PŠ vyjádřil v roce 2016Mezinárodní    
  26.01.2017 Týdeník Školství č. 4Týdeník Školství   
  23.01.2017EXOD 2017 – nabídka základenEXOD   
  22.01.2017 Výše členských příspěvků 2017Centrální    
  20.01.2017Zpráva o činnosti Exod v roce 2016EXOD   

  Zpravodajství OS - poslední články

  28.03.2017 | ČMOS PŠ
  Den učitelů - významný den v kalendáři ČR
  Již 425 let uplyne 28. března 2017 od narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Tento den si připomínáme...
  27.03.2017 | Ostatní
  Zlatý Ámos 2017 korunován!
  Titul Zlatý Amos 2017 pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal učitel češtiny a angličtiny Lukáš Lis...
  23.03.2017 | ČMOS PŠ
  Zpráva Komise EU o ČR
  V únoru publikovala Evropská komise dokument s názvem Zpráva o České republice 2017. Dokument je publikován...
  22.03.2017 | ČMOS PŠ
  Neobsazené základny EXOD 2017
  Aktualizované neobsazené základny naleznete v tabulce v článku.
  22.03.2017 | ČMOS PŠ
  ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOS
  Semináře pro předsedy základních organizací probíhají v měsíci březnu na mnoha místech v regionech.
  22.03.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 12
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 12 vychází 22. března 2017. Učitelské povolání má vysokou prestiž. Opravdu?