email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200
08.02.2017 | ČMOS PŠ | EXOD | autor: Mgr. E. Šašková | Přečteno: 968x | Tisk

EXOD – Slovensko 2017

Přinášíme nabídku EXOD slovenských kolegů pro rok 2017. V článku se dočtete základní informace a na jeho konci nalezente seznam základen ke stažení. Přihlášku na EXOD na Slovensku můžete stánhout v rubrice Ke stažení/EXOD.

EXOD 2017 – 64. ročník

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva, s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí,  rozvíjania rôznych záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti  s kolegami z iných štátov, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov.  Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci, ich rodinní príslušníci aj iní záujemcovia. Program a tematické zameranie exkurzno-vzdelávacích podujatí sa každoročne aktualizuje.

E X K U R Z N O  –  V Z D E L Á V A C I E    Z Á K L A D N E   (EVZ) na Slovensku organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Uzávierka  prihlášok je 15.5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku. Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb. Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku. Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.

Úhrada - pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou. 

Ak  sa z vážnych príčin  nemôžete EVZ  zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby pomôžte nájsť náhradníka.

Účastníkom EVZ želáme, aby si doniesli nielen krásne spomienky, ale aby ich pobyt na exkurzno-vzdelávacích základniach obohatil o nové  poznatky a skúsenosti, ktoré potom využijú pri výučbe svojich žiakov.


Seznam základen ke stažení zde.
Přihláška ke stažení
zde.
Oba dokumenty naleznete v rubrice
Ke stažení/Exod.

Do systému vložil: Pečenka Petr

  Foto k článku

  Další články z rubriky: ČMOS PŠ

  Datum TitulekPodrubrika     
  21.05.2017 Dotazníkové šetření k inkluziCentrální    
  18.05.2017 Týdeník Školství č. 20Týdeník Školství   
  10.05.2017 Výsledky PISA 2015 - komentář EIMezinárodní    
  10.05.2017 Týdeník Školství č. 19Týdeník Školství   
  03.05.2017 Týdeník Školství č. 18Týdeník Školství   
  28.04.2017 Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzděláváníMezinárodní    
  26.04.2017 Jednání zástupců odborových svazů ROPO s premiéremCentrální    
  26.04.2017 Týdeník Školství č. 17Týdeník Školství   
  19.04.2017 Týdeník Školství č. 15-16Týdeník Školství   
  06.04.2017 E-ZpravodajCentrální    
  05.04.2017 Týdeník Školství č. 14Týdeník Školství   
  04.04.2017 Olomouc - Seminář pro předsedy ZOOSRegionální    
  03.04.2017 Neobsazené základny EXOD 2017EXOD    
  02.04.2017 Týdeník Školství č. 13Týdeník Školství   
  28.03.2017 Den učitelů - významný den v kalendáři ČRCentrální    
  23.03.2017Zpráva Komise EU o ČRMezinárodní   
  22.03.2017 ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOSCentrální    
  22.03.2017 Týdeník Školství č. 12Týdeník Školství   
  15.03.2017 Týdeník Školství č. 11Týdeník Školství   
  08.03.2017 Týdeník Školství č. 10Týdeník Školství   

  Zpravodajství OS - poslední články

  21.05.2017 | ČMOS PŠ
  Dotazníkové šetření k inkluzi
  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost...
  18.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 20
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 20 vychází 17. května 2017. Školství doplatí na absurdní politické divadlo.
  10.05.2017 | ČMOS PŠ
  Výsledky PISA 2015 - komentář EI
  Výsledky zprávy PISA 2015 jistě přináší nové pohledy na spokojenost studentů. Pocit sounáležitosti se...
  10.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 19
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 19 vychází 10. května 2017. Zápisy v novém termínu na odkladech nic nemění.
  03.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 18
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 18 vychází 3. května 2017.Kde jsou největší problémy současného vzdělávání?
  28.04.2017 | Otázky a odpovědi
  Odvolání metodika prevence