email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200
08.02.2017 | ČMOS PŠ | EXOD | autor: Mgr. E. Šašková | Přečteno: 1232x | Tisk

EXOD – Slovensko 2017

Přinášíme nabídku EXOD slovenských kolegů pro rok 2017. V článku se dočtete základní informace a na jeho konci nalezente seznam základen ke stažení. Přihlášku na EXOD na Slovensku můžete stánhout v rubrice Ke stažení/EXOD.

EXOD 2017 – 64. ročník

EXOD – exkurzno-vzdelávacie podujatia, sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva, s cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí,  rozvíjania rôznych záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti  s kolegami z iných štátov, ktoré potom môžu využiť vo svojej náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych prírodovedných a technických odborov.  Základnou súčasťou exkurzno-vzdelávacích podujatí sú odborné prednášky, sprievodné výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, šport a turistika.

Podujatia EXOD sa uskutočňujú formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ), spravidla v čase školských prázdnin. Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci, ich rodinní príslušníci aj iní záujemcovia. Program a tematické zameranie exkurzno-vzdelávacích podujatí sa každoročne aktualizuje.

E X K U R Z N O  –  V Z D E L Á V A C I E    Z Á K L A D N E   (EVZ) na Slovensku organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Uzávierka  prihlášok je 15.5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku. Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb. Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku. Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.

Úhrada - pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ.

Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou. 

Ak  sa z vážnych príčin  nemôžete EVZ  zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby pomôžte nájsť náhradníka.

Účastníkom EVZ želáme, aby si doniesli nielen krásne spomienky, ale aby ich pobyt na exkurzno-vzdelávacích základniach obohatil o nové  poznatky a skúsenosti, ktoré potom využijú pri výučbe svojich žiakov.


Seznam základen ke stažení zde.
Přihláška ke stažení
zde.
Oba dokumenty naleznete v rubrice
Ke stažení/Exod.

Do systému vložil: Pečenka Petr

  Foto k článku

  Další články z rubriky: ČMOS PŠ

  Datum TitulekPodrubrika     
  15.07.2017 Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla pouze o kariérním řáduCentrální   
  13.07.2017 Školské odbory společně s Vysokoškolským odborovým svazem chystají protesty#KonecLevnychUcitelu    
  13.07.2017 Strategie EK pro kvalitní vzdělávání pro všechnyMezinárodní    
  27.06.2017  Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)Centrální    
  22.06.2017 Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018Centrální    
  21.06.2017 Týdeník Školství č. 25Týdeník Školství   
  19.06.2017 Last minute EXOD 2017EXOD    
  15.06.2017 Týdeník Školství č. 24Týdeník Školství   
  14.06.2017Platové podmínky nepedagogických pracovníků se zlepšíCentrální   
  13.06.2017 Publikace OECD: PISA 2015 Results (Volume IV) Students Financial LiteracyMezinárodní    
  07.06.2017 Finanční prostředky na zvyšování platů v nedohlednu?#KonecLevnychUcitelu   
  07.06.2017 Seminář – změna financování regionálního školstvíCentrální    
  07.06.2017 Týdeník Školství č. 23Týdeník Školství   
  06.06.2017 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionůMezinárodní    
  01.06.2017 Týdeník Školství č. 22Týdeník Školství   
  30.05.2017 Týdeník Školství č. 21Týdeník Školství   
  21.05.2017 Dotazníkové šetření k inkluziCentrální    
  18.05.2017 Týdeník Školství č. 20Týdeník Školství   
  10.05.2017 Výsledky PISA 2015 - komentář EIMezinárodní    
  10.05.2017 Týdeník Školství č. 19Týdeník Školství   

  Zpravodajství OS - poslední články

  15.07.2017 | ČMOS PŠ
  Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla pouze o kariérním řádu
  Je škoda, že novela o pedagogických pracovnících spadla pod stůl. Novela zákona se nezabývala pouze kariérním...
  13.07.2017 | ČMOS PŠ
  Školské odbory společně s Vysokoškolským odborovým svazem chystají protesty
  Dnes 13. 7. 2017 se uskutečnilo společné zasedání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství,...
  13.07.2017 | ČMOS PŠ
  Strategie EK pro kvalitní vzdělávání pro všechny
  Evropská komise zveřejnila dne 30. května 2017 sdělení o rozvoji škol a vynikající výuce poskytující...
  27.06.2017 | ČMOS PŠ
  Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)
  V pondělí 26. června proběhlo jednání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská...
  26.06.2017 | Ostatní
  Zemřel exministr školství Eduard Zeman
  V neděli zemřel někdejší ministr školství Eduard Zeman. Působil ve vládě premiéra Miloše Zemana.
  22.06.2017 | ČMOS PŠ
  Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018
  Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy...