email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Zpravodajství OS - ČMOS PŠ - Centrální

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 172
Den učitelů - významný den v kalendáři ČR
28.03.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Již 425 let uplyne 28. března 2017 od narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Tento den si připomínáme jako významné výročí a slaví se jako Den učitelů.
 

ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOS
22.03.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Semináře pro předsedy základních organizací probíhají v měsíci březnu na mnoha místech v regionech.
 

Školská tripartita nejen o nepedagogických pracovnících
18.02.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Dne 17. 2. 2017 jednal pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská tripartita. Zabýval se Kariérní systémem – novelou zákona o pedagogických pracovnících, který je v tuto chvíli před druhým čtením.
 

Výše členských příspěvků 2017
22.01.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoStanovení výše odvodu členských příspěvků členů Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od 1. 1. 2017.
 

Stanovisko k Návrhu nařízení vlády
19.12.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | 

Stanovisko k Návrhu nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice
21.10.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

4. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata 2016“ pořádá Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 

Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
24.09.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | 

AktualizovánoNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jednání předsedů oblastních jednotek a profesních sekcí
26.08.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhla porada zástupců organizačních oblastních jednotek a předsedů republikových výborů profesních sekcí. Jednání se ve čtvrtek zúčastnil předseda ČMKOS Josef Středula a v pátek navštívila zasedání ministryně školství Kateřina Valachová.
 

Koncepční novela zákoníku práce
02.06.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství aktivně podporuje hlavní požadavky ČMKOS týkající se připravované koncepční novely zákoníku práce.
 

Organizační řád a jeho přílohy 2016
26.05.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoOrganizační řád schválený Předsednictvem ČMOS PŠ 23. 10. 2015. Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Týdeníku Školství, tj. 4. 11. 2015. Aktualizovány přílohy OŘ (pouze formální oprava změny sídla svazu) dne 26. 5. 2016.
 

Jednání předsedy ČMOS PŠ s ministrem spravedlnosti
22.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Jednání předsedy ČMOS PŠ Mgr. Františka Dobšíka s ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem proběhlo na ministerstvu spravedlnosti v pondělí 18. dubna 2016.
 

Jednání delegace zástupců OS v rozpočtové a příspěvkové sféře s předsedou vlády
19.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

V úterý 19. 4. 2016 se uskutečnilo jednání delegace zástupců OS v rozpočtové a příspěvkové sféře s předsedou vlády B. Sobotkou nad problematikou vývoje platů.
 

Seminář k inkluzivnímu vzdělávání a změně financování RgŠ
17.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoVe středu 6. dubna 2016 proběhl seminář spolupořádaný profesní sekcí vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací společně s ČMOS PŠ na téma: Problematika zavádění inkluzivní legislativy do praxe a dopady návrhu změny financování regionálního školství.
 

Jednání vedení ČMOS PŠ s ministryní školství K. Valachovou
08.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Separátní jednání s paní ministryní se uskutečnilo na ministerstvu školství ve středu 6. dubna 2016.
 

Vzpomínáme...
07.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | region: Olomoucký kraj

Ve středu 6. dubna 2016 zemřel dlouholetý funcionář OROS Přerov pan Eduard Klobouček.
 

Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)
07.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Další jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje („školská tripartita“) proběhlo 5. dubna 2016 na ministerstvu školství.
 

ČMOS PŠ podepsal s ČŠI memorandum o spolupráci
01.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Ve čtvrtek 31. března 2016 podepsali předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dohodu o spolupráci.
 

Valachová přistoupila na návrh odborů, platy učitelů chce zvýšit o 10 procent
12.02.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | 

Řada médií referovala o tom, že ministryně školství Kateřina Valachová přistoupila na požadavek odborů na zvýšení platů učitelů.
 

UPOZORNĚNÍ – stěhování centrály ČMOS PŠ
10.02.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

DoporučujemeCentrála Českomoravského odborového svazu pracovníků školství bude od 18. února 2016 přestěhována na novou adresu.
 

Prohlášení ČMOS PŠ k prioritám ministryně školství
03.02.2016 | ČMOS PŠ | Centrální |  | 

Předsednictvo ČMOS PŠ na svém zasedání dne 29. 1. 2016 projednalo tři priority ministryně školství K. Valachové zveřejněné 12. 1. 2016 a přijalo následující závěry.
 

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 172

Rychlá navigace