email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Zpravodajství OS - ČMOS PŠ - Centrální

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 180
Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla pouze o kariérním řádu
15.07.2017 | ČMOS PŠ | Centrální |  | 

Je škoda, že novela o pedagogických pracovnících spadla pod stůl. Novela zákona se nezabývala pouze kariérním řádem. Řešila řadu problémů, na které jsme dlouhodobě upozorňovali.
 

Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)
27.06.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

V pondělí 26. června proběhlo jednání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská tripartita.
 

Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018
22.06.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018.
 

Platové podmínky nepedagogických pracovníků se zlepší
14.06.2017 | ČMOS PŠ | Centrální | 

Nepedagogičtí pracovníci se od 1. července letošního roku dočkají zvýšení platového tarifu. Ve spolupráci s dalšími odborovými svazy jsme dosáhli toho, že vláda mění NV č. 564/2006.
 

Seminář – změna financování regionálního školství
07.06.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

V pátek 2. června 2017 se uskutečnil seminář pořádaný profesní sekcí vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací společně s vedením ČMOS PŠ týkající se připravovaných změn financování v regionálním školství.
 

Dotazníkové šetření k inkluzi
21.05.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání se rozhodly připravit dotazníkové šetření, které má zmapovat dosavadní zavádění změn v oblasti společného vzdělávání (inkluze).
 

Jednání zástupců odborových svazů ROPO s premiérem
26.04.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Dnes se uskutečnilo úvodní jednání zástupců odborových svazů ROPO s premiérem Sobotkou a ministryní Marxovou na Úřadu vlády ČR.
 

E-Zpravodaj
06.04.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoHlavním cílem elektronického Zpravodaje Českomoravského odborového svazu pracovníků školství je informovat vás aktuálně o dění nejen ve svazu,
 

Den učitelů - významný den v kalendáři ČR
28.03.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Již 425 let uplyne 28. března 2017 od narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Tento den si připomínáme jako významné výročí a slaví se jako Den učitelů.
 

ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOS
22.03.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Semináře pro předsedy základních organizací probíhají v měsíci březnu na mnoha místech v regionech.
 

Školská tripartita nejen o nepedagogických pracovnících
18.02.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

Dne 17. 2. 2017 jednal pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská tripartita. Zabýval se Kariérní systémem – novelou zákona o pedagogických pracovnících, který je v tuto chvíli před druhým čtením.
 

Výše členských příspěvků 2017
22.01.2017 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoStanovení výše odvodu členských příspěvků členů Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od 1. 1. 2017.
 

Stanovisko k Návrhu nařízení vlády
19.12.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | 

Stanovisko k Návrhu nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice
21.10.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

4. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata 2016“ pořádá Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 

Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
24.09.2016 | ČMOS PŠ | Centrální | 

AktualizovánoNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jednání předsedů oblastních jednotek a profesních sekcí
26.08.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhla porada zástupců organizačních oblastních jednotek a předsedů republikových výborů profesních sekcí. Jednání se ve čtvrtek zúčastnil předseda ČMKOS Josef Středula a v pátek navštívila zasedání ministryně školství Kateřina Valachová.
 

Koncepční novela zákoníku práce
02.06.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství aktivně podporuje hlavní požadavky ČMKOS týkající se připravované koncepční novely zákoníku práce.
 

Organizační řád a jeho přílohy 2016
26.05.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

AktualizovánoOrganizační řád schválený Předsednictvem ČMOS PŠ 23. 10. 2015. Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Týdeníku Školství, tj. 4. 11. 2015. Aktualizovány přílohy OŘ (pouze formální oprava změny sídla svazu) dne 26. 5. 2016.
 

Jednání předsedy ČMOS PŠ s ministrem spravedlnosti
22.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

Jednání předsedy ČMOS PŠ Mgr. Františka Dobšíka s ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem proběhlo na ministerstvu spravedlnosti v pondělí 18. dubna 2016.
 

Jednání delegace zástupců OS v rozpočtové a příspěvkové sféře s předsedou vlády
19.04.2016 | ČMOS PŠ | Centrální

V úterý 19. 4. 2016 se uskutečnilo jednání delegace zástupců OS v rozpočtové a příspěvkové sféře s předsedou vlády B. Sobotkou nad problematikou vývoje platů.
 

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 180

Rychlá navigace