email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Zpravodajství OS - ČMOS PŠ - Mezinárodní

V této rubrice se v článcích můžete dočíst o jednáních a akcích pořádaných ČMOS PŠ mezinárodního charakteru. Také jsou zde zveřejňovány informace a zprávy mezinárodních organizací, v nichž se Českomoravský odborový svaz pracovníků školství angažuje (EI, ETUCE, ETUC).

  1 2   
[1 - 20] z 39
Zpráva Komise EU o ČR
23.03.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní | 

V únoru publikovala Evropská komise dokument s názvem Zpráva o České republice 2017. Dokument je publikován v rámci Evropského semestru. Zpráva pro Českou republiku 2017 analyzuje míru naplňování Doporučení rady EU z roku 2016.
 

Mezinárodní podpora, kterou ČMOS PŠ vyjádřil v roce 2016
31.01.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

ČMOS PŠ vyjadřuje podporu v mezinárodních věcech na základě doporučení a konzultací od organizací EI a ETUCE.
 

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016
16.01.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Evropská komise pravidelně zveřejňuje dokument s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Jedná se o dvacet osm podrobných zpráv z jednotlivých zemí, které jsou postaveny na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních údajích s cílem představit a zhodnotit hlavní nedávná i právě probíhající opatření v rámci daných...
 

Zlepšení a modernizace vzdělávání
12.01.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní | 

Evropská komise před časem vydala dokument nazvaný Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s podtitulem Zlepšení a modernizace vzdělávání.
 

ETUCE informuje o kampani #KonecLevnychUcitelu
12.01.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) přináší informace o kampani ČMOS PŠ.
 

Konference ETUCE 2016
10.12.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bělehradu Srbsku konala konference organizace ETUCE, které se zúčastnili i zástupci ČMOS PŠ.
 

Komparativní perspektiva Education at a Glance 2016
03.11.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Shrnutí výsledků zprávy vyhotovené organizací Education International pro své členy. Klíčové body ze souhrnného shrnutí a úvodu.
 

Dlouhodobá vize týkající se vzdělávání jakožto klíče k ekonomickému růstu
20.10.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

DoporučujemeStanovisko ETUCE k dokumentu „Agenda nových dovedností pro Evropu“ – přijato Výborem ETUCE na jednání dne 11. 10. 2016.
 

Co je Evropský semestr?
06.10.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Evropský semestr (European Semester) je proces koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU. Název Evropský semestr je odvozen od toho, že hlavní část tohoto procesu je zaměřena na období šesti měsíců od začátku každého roku. Cílem Evropského semestru je, aby členské státy uváděly své rozpočtové a hospodářské...
 

ČMOS PŠ podporuje protest kolegů z OZ PŠaV na Slovensku
18.04.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR...
 

Mezinárodní konference k učitelské profesi v Berlíně
06.03.2016 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Mezinárodní konference k učitelské profesi „International Summit on the Teaching Profession“ pořádala Konference ministrů školství Spolkové republiky Německo, Odborový svaz pro vzdělávání a vědu a Svaz pro výchovu a vzdělávání v Berlíně 2. – 4. března 2016.
 

VII. sjezd OZPŠaV na Slovensku
09.12.2015 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Ve dnech 26. - 28. listopadu 2015 se v hotelu Sorea Trigan na Štrbském Plese uskutečnil VII. sjezd Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Sjezdu se účastnilo 138 delegátů z celého Slovenska, kteří zastupovali pedagogické i nepedagogické zaměstnance na všech typech a stupních škol a školských zařízení.
 

Zpráva z pracovního setkání mladých odborářů
21.08.2015 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Setkání mladých odborářů z odborových svazů sdružených KOZ SR se konalo v Donovalech dne 31. 7. až 2. 8. 2015.
 

Setkání s maďarskými kolegy
24.10.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

V pátek 24. října 2014 proběhlo setkání s kolegy z Odborového svazu pedagogických pracovníků z Boršodsko-abovsko-zemplínské župy na centrále ČMOS PŠ.
 

Více než 80 procent učitelů v Evropské unii se cítí podhodnoceno
24.07.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

ETUCE: Je nejvyšší čas zvýšit hodnotu učitelského povolání. Tisková zpráva z 27. června 2014.
 

Postoj ETUCE k závěrům Rady pro vzdělávání EU k Zajišťování kvality na podporu vzdělávání a odborné přípravy
02.07.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Tisková zpráva ETUCE přijatá předsednictvem ETUCE dne 23.června 2014.
 

Vyjádření ETUCE k závěrům Rady pro vzdělávání Evropské unie k efektivnímu vzdělávání učitelů
06.06.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Přijato předsednictvem ETUCE (Evropského odborového výboru pro vzdělávání) dne 2. června 2014.
 

Jednání Evropského odborového výboru pro vzdělávání (ETUCE)
24.04.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Jednání Evropského odborového výboru pro vzdělávání (ETUCE), kterého je Českomoravský odborový svaz pracovníků školství členem, se uskutečnilo ve dnech 14. až 15. dubna 2014 v Bruselu.
 

Eurodemonstrace přivedla do Bruselu na 50 tisíc lidí
08.04.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Demonstrace evropských odborových svazů se uskutečnila v pátek 4. dubna v Bruselu. Prosazovat své požadavky na silný sociální rozměr Evropské unie sem přijelo na 50 000 lidí z jedenadvaceti zemí Evropy. Eurodemonstrace se účastnila i třicetičlenná delegace Českomoravské konfederace odborových svazů. Českomoravský odborový...
 

Setkání se slovenskými kolegy z OZPŠaV
31.03.2014 | ČMOS PŠ | Mezinárodní

Ve dnech 28. – 30. března 2014 vedení ČMOS PŠ přijalo v Praze zástupce vedení OZPŠaV na Slovensku v čele s jejím předsedou Ing. Pavlem Ondekem. Na sobotním jednání předseda svazu Mgr. František Dobšík seznámil slovenské kolegy s aktuální situací a problematikou českého školství.
 

  1 2   
[1 - 20] z 39

Rychlá navigace