email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

Zajímavé odkazy

Odbory

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)www.cmkos.cz
Internetové vydání magazínu Sondy revuewww.e-sondy.cz

Státní instituce

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMATwww.cermat.cz
Česká školní inspekcewww.csicr.cz
Národní institut pro další vzděláváníwww.nidv.cz
Národní ústav odborného vzděláváníwww.nuov.cz
Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP)www.edu.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovywww.msmt.cz
Ústav pro informace ve vzděláváníwww.uiv.cz
Výzkumný ústav pedagogický v Prazewww.vuppraha.cz