email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200

O nás

Sídlo svazu

 • Sídlo (Centrála): ČMOS PŠ, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Česká Republika
 • Sekretariát svazu: mobil: +420 234 130 200, email: cmos.skolstvi@cmkos.cz
 • Ič: 492 78 002
 • Bankovní spojení: 2000184339/0800

Kdo jsme

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky.


Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

Hlavním posláním ČMOS PŠ je

 • obhajoba práv svých členů a prosazování jejich oprávněných ekonomických, sociálních
 • pracovněprávních a profesních požadavků vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím a zaměstnavatelů
 • zlepšování pracovních a životních podmínek svých členů
 • poskytování právní pomoci a poradenství
 • účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů odborového svazu
 • zpracování analýz a prognóz
 • vytváření systému informací a koordinace vnitrosvazových vztahů a aktivit
 • výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Proč být členem ČMOS PŠ

 • Sám jsi jen jeden – odbory tvoje šance znásobí!!
 • jen jako člen odborové organizace mohu uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání, mohu tak ovlivňovat pracovní a mzdové podmínky ve škole;
 • jen tak mohu získat bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem
 • budu moci se spolupodílet na formulování stanovisek k legislativním normám
 • jen jako člen odborové organizace budu pravidelně informován o financování a školské politice na úrovni krajské i celostátní
 • jen početně silná organizace má šanci uspět při prosazování svých zájmů a potřeb

Vedení svazu

Mgr. Dobšík František
Předseda ČMOS PŠ

 
Mgr. Seidlová Markéta
Místopředseda ČMOS PŠ

 

ČMVZ

Českomoravská vzdělávací, s.r.o. je připravena všem zájemcům pomoci formou školení, odborných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit zvládnout nástrahy kurikulární reformy, připravit nejrůznější vzdělávací projekty a orientovat se v záplavě paragrafů české legislativy.


Českomoravská vzdělávací nabízí vzdělávací programy nejen pro učitele a managament škol, ale i pro vedoucí školních jídelen a další pracovníky. Odborový svaz má řadu kvalitních lektorů, skutečné odborníky na školskou problematiku, na BOZP, FKSP, na tvorbu projektů, vedení týmu, daňové a sociální otázky. Všichni mají velmi úzký kontakt s každodenní praxí škol, takže vzdělávání, které nabízíme, by mělo přinést konkrétní informace a znalosti, které každý skutečně využije ve své práci. Každý účastník po absolvování našich vzdělávacích programů získá certifikát, akreditovaný ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Českomoravská vzdělávací je schopná vytvořit také semináře na míru jednotlivých škol, pomoci při tvorbě projektů či zpracovat samotný projekt.


Internetové stránky: www.cmvzdelavaci.cz

Články:

Datum TitulekPodrubrika     
12.05.2016Nabídka studia FSIČMVZ   
04.09.2014Nabídka vzdělávacího programuČMVZ   
03.12.2012 Otevřená srdceČMVZ    
24.05.2012 Semináře a školení v květnu a červnuČMVZ    
26.04.2012 Aktuální školská legislativa v MŠČMVZ   
16.04.2012 Integrace žáků a aktuální školská legislativa na ZUŠČMVZ   
19.02.2012 Nedostatky pedagogické dokumentace z pohledu ČŠIČMVZ    
01.02.2012Studium pro řediteleČMVZ  
12.01.2012 Aktuální seminář ČMVZČMVZ    
07.11.2011 Nové semináře ČMVZČMVZ    
14.09.2011Aktuální školská legislativa a pedagogická dokumentaceČMVZ   

Týdeník školství

Týdeník ŠKOLSTVÍ je určen všem, kteří se zajímají o pracovněprávní otázky v oblasti školství, o pracovní podmínky učitelů, o řízení škol a školských zařízení, o problematiku jednotlivých profesí školského resortu, o záměry a činnost ministerstva školství i školských odborů, o školskou legislativu apod.


Týdeník ŠKOLSTVÍ čte ve školách a školských zařízeních v celé České republice na 50 tisíc čtenářů. Zvláštní pozornost věnuje každoročnímu rozpisu mzdových prostředků a problematice státní správy a samosprávy ve školství. Týdeník ŠKOLSTVÍ, jak už vyplývá z jeho názvu, není určen jen pedagogům, ale také velké a často neprávem opomíjené skupině ostatních zaměstnanců škol.


Týdeník ŠKOLSTVÍ se vyplatí nejen číst, ale také v něm za výhodných podmínek inzerovat.


Internetové stránky: www.tydenik-skolstvi.cz

Články:

Datum TitulekPodrubrika     
21.06.2017 Týdeník Školství č. 25Týdeník Školství   
15.06.2017 Týdeník Školství č. 24Týdeník Školství   
07.06.2017 Týdeník Školství č. 23Týdeník Školství   
01.06.2017 Týdeník Školství č. 22Týdeník Školství   
30.05.2017 Týdeník Školství č. 21Týdeník Školství   
18.05.2017 Týdeník Školství č. 20Týdeník Školství   
10.05.2017 Týdeník Školství č. 19Týdeník Školství   
03.05.2017 Týdeník Školství č. 18Týdeník Školství   
26.04.2017 Týdeník Školství č. 17Týdeník Školství   
19.04.2017 Týdeník Školství č. 15-16Týdeník Školství   
05.04.2017 Týdeník Školství č. 14Týdeník Školství   
02.04.2017 Týdeník Školství č. 13Týdeník Školství   
22.03.2017 Týdeník Školství č. 12Týdeník Školství   
15.03.2017 Týdeník Školství č. 11Týdeník Školství   
08.03.2017 Týdeník Školství č. 10Týdeník Školství   
01.03.2017 Týdeník Školství č. 9Týdeník Školství   
22.02.2017 Týdeník Školství č. 8Týdeník Školství   
15.02.2017 Týdeník Školství č. 7Týdeník Školství   
08.02.2017 Týdeník Školství č. 6Týdeník Školství   
26.01.2017 Týdeník Školství č. 4Týdeník Školství   

EXOD

EXOD představuje formu rekreace na území České a Slovenské republiky, kterou zabezpečují organizační jednotky Čekomoravského odborového svazu pracovníků školství především pro své členy a jejich rodinné příslušníky. Rekreační pobyty jsou organizovány jako celostátní základny EXOD a to již téměř 60 let; od roku 1995 jsou kryty ochrannou známkou s logem EXOD a jsou tak skutečně výjimečnou aktivitou, kterou se může pochlubit jen ČMOS pracovníků školství.


EXOD informace ke stažení najdte ZDE

Články:

Datum TitulekPodrubrika     
19.06.2017 Last minute EXOD 2017EXOD    
08.02.2017 EXOD – Slovensko 2017EXOD    
23.01.2017EXOD 2017 – nabídka základenEXOD   
20.01.2017Zpráva o činnosti Exod v roce 2016EXOD   
25.11.2016 Aktiv vedoucích základen EXOD 2016EXOD    
22.09.2016Pozvánka na aktiv vedoucích základen EXOD 2016EXOD   
14.10.2015Aktiv vedoucích základen EXODEXOD   
22.10.2014 Podzimní AKTIV vedoucích celostátních základen EXODEXOD    
11.09.2014Pozvánka na aktiv vedoucích celostátních základen EXODEXOD   
04.12.2013 Večne mladí „exoďáci“ oslávili šesťdesiatku – ich práca bola ocenenáEXOD    
15.10.2013Aktiv vedoucích celostátních základen v Praze – říjen 2013EXOD   
30.05.2013 Slavnostní setkání k 60. výročí EXODEXOD    
08.10.2012Podzimní aktiv vedoucích celostátních základen v Poličce 2012EXOD   
19.01.2012 EXOD – UpozorněníEXOD    
18.10.2011 Aktiv vedoucích základen EXOD v Ústí nad Orlicí 2011EXOD    

Klub mladých

Základními kameny neformálních setkávání mladých zástupců odborových organizací ze všech zaměstnaneckých pozic ve školství jsou především:

 • výměna zkušeností v zapojení mladých do aktivit ČMOS PŠ
 • uplatnění mladých odborářů v jednotlivých OROS a KROS
 • návrhy pro vzdělávání mladých odborářů
 • získávaní nových mladých členů do odborů
Pro Klub mladých byl založen i FB skupinový profil – Klub mladých ČMOS PŠ. Máte-li zájem podělit se s ostatními mladými odboráři o zkušenosti z vašich OROS, KROS i jednotlivých škol, rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Články:

Datum TitulekPodrubrika     
21.09.2015 Mladí odboráři organizují promítání filmu s následnou diskuzíKlub mladých    
16.10.2011Setkání mladých odborářůKlub mladých   
14.09.2011Pozvánka na celostátní setkání mladých odborářůKlub mladých   

Jak založit organizaci

Pokud se rozhodnete na pracovišti založit základní organizaci odborového svazu (ZOOS), věnujte pozornost následujícím řádkům.


V rubrice Ke stažení/Hlavní dokumenty/Proč do odborů (odkaz níže) naleznete informace a doporučený postup pro založení odborové organizace.


Jde o souhrnný seznam informací ze Stanov ČMOS PŠ a Organizačního řádu ČMOS PŠ, který by vám měl ulehčit orientaci v těchto základních dokumentech svazu a přinést na jednom místě nejdůležitější pokyny týkající se vzniku a působení základní organizace.


Dokumenty ke stažení: Proč do odborů...

Rychlá navigace